Ansatte

Barnehagens ledelse

Christine Haver Dokka

Stilling: Daglig leder
63 86 81 63
vardefjellet.bhg@norlandia.com

Christine er utdannet førskolelærer og har videreutdanning i spesial pedagogikk og digitale lære og hjelpemidler. Christine har jobbet i Vardefjellet bhg siden 2010.

Førskolegruppen

Ann Christin Aanerud

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Ann Christin er utdannet barne- og ungdomsarbeider og har i en årrekke jobbet som pedagogisk leder på dispensasjon fra utdanningskravet.

Hanne Moland

Stilling: Pedagogisk leder
483 25 594
vardefjellet.dovregubben@norlandia.com

Hanne er utdannet barnehagelærer og jobber som pedagogisk leder på vår førskolefløy.

June Haugen

Stilling: Assistent

June har jobbet i Vardefjellet siden november 2016.

Pål B. Nicolaysen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
paalnic@gmail.com

Pål er utdannet barne og ungdomsarbeider og har jobbet i barnehagen vår siden 2013

Kvitebjørn

Desiree Røsholt

Stilling: Pedagogisk leder
483 25 568
vardefjellet.kvitebjorn@norlandia.com

Desiree er utdannet barnehagelærer og jobber som pedagogisk leder.

Nasrin Alfaili

Stilling: Vikar

Nasrin har jobbet her i Vardefjellet både gjennom vikarbyrå og som vår faste ringevikar. Nasrin jobber som ekstraressurs på Kvitebjørn.

Veronica Høieggen

Stilling: Assistent

Veronica har jobbet i Vardefjellet barnehage siden 2008 og er vårt verneombud. Fra januar 2018 og ut barnehageåret jobber Veronica 40 % pedagog med særskilt fagansvar.

Silje Hübener

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
siljehubener@hotmail.com

Silje er utdannet barne- og ungdomsarbeider og hun har jobbet i barnehagen vår siden 2008. Silje er i svangerskapspermisjon frem til november 2017.

Soria Moria

Kine Nicolaysen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Kine er utdannet barne- og ungdomsarbeider og har et 80 % vikariat på Soria Moria.

Laila Krusedokken Ahlgren

Stilling: Pedagogisk leder
483 25 589
vardefjellet.soriamoria@norlandia.com

Laila er utdannet førskolelærer og har jobbet i barnehagen vår siden 2008.

Rita Evensen

Stilling: Pedagogisk leder

Rita jobber 60 % som konstituert pedagogisk leder og 20% som kontorassistent for daglig leder.

Silje Jonsson

Stilling: Assistent
936 85 327

Silje har jobbet i Vardefjellet barnehage siden 2010, og har erfaring i bolig som personlig assistent for voksne og barn med ulike funksjonshemninger.

Tommeliten

Elena Radoslavova

Stilling: Pedagogisk leder

Elena har sin utdanning fra Bulgaria, og har mange års erfaring som førskolelærer i barnehage. Elena har videreutdanning fra Norge innen småbarnspedagogikk og barnehagepedagogikk.

Tonje Øyfoss Wiik

Stilling: Barnehagelærer

Tonje er utdannet barnehagelærer og har jobbet i barnehagen vår siden 2014.

Lone Ingvaldsen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
loneingvaldsen@yahoo.no

Lone er utdannet sykepleier og fagarbeider. Hun har jobbet i Vardefjellet barnehage siden høsten 2011.

Cathrine Bielig Klarholm Riiber

Stilling: Assistent
464 44 406
cathrineklarholm@hotmail.com

Cathrine er fast vikar i barnehage vår, og har jobber hos oss siden 2015.

Tusseladden

Marita Dahl

Stilling: Pedagogisk leder
483 25 521
vardefjellet.tusseladden@norlandia.com

Marita er utdannet førskolelærer og har jobbet i Vardefjellet barnehage siden 2008.

Inez Qvistgaard Andersen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
inezqvi@online.no

Inez er utdannet barne og ungdomsarbeider og har jobbet i Vardefjellet barnehage siden 2009. Fra januar 2018 og ut barnehageåret jobber Inez 40 % som pedagog med særskilt fagansvar.

Anne Lill Tollefsen Johansen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
anne.lill72@gmail.com

Anne Lill er utdannet barne og ungdomsarbeider og har jobbet 15 år i barnehage.

Lene Baardsen

Stilling: Barnepleier

Lene er utdannet barne - og ungdomsarbeider. Hun er vært ansatt hos oss siden januar 2017.

Veslefrikk

Iselin Jakobsen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Iselin er utdannet barne- og ungdomsarbeider.

Jorunn Stensmo

Stilling: Pedagogisk leder
483 25 427
vardefjellet.veslefrikk@norlandia.com

Jorunn er utdannet sykepleier og har i flere år jobbet som støttepedagog her i barnehagen. Hun har erfaring fra både små- og storebarnsavdeling. Jorunn jobber nå som pedagogisk leder på disp ut barnehageåret.

Bjørg Mehli

Stilling: Assistent

Bjørg er vår faste vikar og har jobbet i Vardefjellet barnehage siden 2009.

Shaheen Akhtar

Stilling: Assistent

Shaheen er ringevikar og har mange års erfaring med barn både som morsmålsasistent og som assistent i barnehage.

Andre ansatte

Ingvild Mortensen

Stilling: Pedagogisk leder

Ingvild er utdannet barnehagelærer og har videreutdanning innen veiledning. Barnehageåret 17/18 har Ingvild permisjon fra sin stilling

Monica Kristiansen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Monica har jobbet i Vardefjellet bhg siden oppstart i 2008. Hun er utdannet barne -og ungdomsarbeider. Barnehageåret 2017/2018 har Monica permisjon fra sin stilling.

Martyna Marciniak

Stilling: Vikar

Ringevikar for Vardefjellet barnehage siden høsten 2015

Simon Kristiansen

Stilling: Vikar
942 97 695
Simonbjoernkristiansen@gmail.com

Simon er en av våre faste vikarer og er fra 15.1.18 i militæret.

Luminita Carlan

Stilling: Vikar

Luminita er en av våre faste vikarer og har vært ansatt hos oss siden desember 2017.

Elisabeth Dalen

Stilling: Kjøkkenassistent

Elisabeth er vår kjøkkenassistent som lager fantastisk mat til våre barn. Elisabeth har lang erfaring fra matlaging i barnehager og sykehjem.