Ansatte

Barnehagens ledelse

Christine Haver Dokka

Stilling: Daglig leder
63 86 81 63
vardefjellet.bhg@norlandia.com

Christine er utdannet førskolelærer og har videreutdanning i spesial pedagogikk og digitale lære og hjelpemidler. Christine har jobbet i Vardefjellet bhg siden 2010.

Førskolegruppen

Ann Christin Aanerud

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Ann Christin er utdannet barne- og ungdomsarbeider og har i en årrekke jobbet som pedagogisk leder på dispensasjon fra utdanningskravet.

Hanne Moland

Stilling: Pedagogisk leder
483 25 594
vardefjellet.dovregubben@norlandia.com

Hanne er utdannet barnehagelærer og jobber som pedagogisk leder på vår førskolefløy.

June Haugen

Stilling: Assistent

June er opptatt at lek og fysisk aktivitet, og synes det er spennende å være sammen med barna i aktiviteter der de får være i bevegelse, leke og oppleve sosial samhandling. Hun er selv en aktiv idrettskvinne som har vært med i NM i skyting.

Pål B. Nicolaysen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
paalnic@gmail.com

Pål er utdannet barne og ungdomsarbeider og har jobbet i barnehagen vår siden 2013

Kvitebjørn

Desiree Røsholt

Stilling: Pedagogisk leder
483 25 568
vardefjellet.kvitebjorn@norlandia.com

Desiree er utdannet barnehagelærer og jobber som pedagogisk leder.

Nasrin Alfaili

Stilling: Vikar

Nasrin har jobbet her i Vardefjellet både gjennom vikarbyrå og som vår faste ringevikar. Nasrin jobber som ekstraressurs på Kvitebjørn.

Veronica Høieggen

Stilling: Assistent

Veronica har jobbet i Vardefjellet barnehage siden 2008 og er vårt verneombud. Fra januar 2018 og ut barnehageåret jobber Veronica 40 % pedagog med særskilt fagansvar.

Silje Hübener

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
siljehubener@hotmail.com

Silje er utdannet barne- og ungdomsarbeider og hun har jobbet i barnehagen vår siden 2008. Silje er i svangerskapspermisjon frem til november 2017.

Soria Moria

Kine Nicolaysen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Kine er utdannet barne- og ungdomsarbeider og er en av våre faste vikarer.

Laila Krusedokken Ahlgren

Stilling: Pedagogisk leder
483 25 589
vardefjellet.soriamoria@norlandia.com

Laila er utdannet barnehagelærer og jobber som pedagogisk leder.

Silje Jonsson

Stilling: Assistent
936 85 327

Silje har jobbet i Vardefjellet barnehage siden 2010, og har erfaring fra bolig som personlig assistent for voksne og barn med ulike funksjonshemninger.

Tommeliten

Elena Radoslavova

Stilling: Pedagogisk leder

Elena har sin utdanning fra Bulgaria, og har mange års erfaring som førskolelærer i barnehage. Elena har videreutdanning fra Norge innen småbarnspedagogikk og barnehagepedagogikk.

Tonje Øyfoss Wiik

Stilling: Barnehagelærer

Tonje er utdannet barnehagelærer og har jobbet i barnehagen vår siden 2014.

Lone Ingvaldsen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
loneingvaldsen@yahoo.no

Lone er utdannet sykepleier og fagarbeider. Hun har jobbet i Vardefjellet barnehage siden høsten 2011.

Cathrine Bielig Klarholm Riiber

Stilling: Assistent
464 44 406
cathrineklarholm@hotmail.com

Cathrine er fast vikar i barnehage vår, og har jobber hos oss siden 2015.

Tusseladden

Marita Dahl

Stilling: Pedagogisk leder
483 25 521
vardefjellet.tusseladden@norlandia.com

Marita er utdannet barnehagelærer og jobber som pedagogisk leder.

Inez Qvistgaard Andersen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
inezqvi@online.no

Inez er utdannet barne og ungdomsarbeider og har jobbet i Vardefjellet barnehage siden 2009. Fra januar 2018 og ut barnehageåret jobber Inez 40 % som pedagog med særskilt fagansvar.

Anne Lill Tollefsen Johansen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
anne.lill72@gmail.com

Anne Lill er utdannet barne- og ungdomsarbeider og er spesielt opptatt av å skape et variert språkmiljø der barna opplever glede og mestring. Hun er fantastisk flink til å skape magisk stemning i samlingsstund og hun er en kreativ eventyrforteller.

Lene Baardsen

Stilling: Fagarbeider

Lene er kreativ, engasjert og sørger for at alle barn får oppleve en barnehagehverdag som inneholder varierte opplevelser, erfaringer, utfordringer og mestringsopplevelser. Lene er utdannet barne- og ungdomsarbeider og har lang erfaring fra arbeid i barnehage både som kokk og fagarbeider.

Veslefrikk

Iselin Jakobsen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Iselin er utdannet barne- og ungdomsarbeider.

Jorunn Stensmo

Stilling: Pedagogisk leder
483 25 427
vardefjellet.veslefrikk@norlandia.com

Jorunn er utdannet sykepleier og har i flere år jobbet som støttepedagog her i barnehagen. Hun har erfaring fra både små- og storebarnsavdeling. Jorunn jobber nå som pedagogisk leder på disp ut barnehageåret.

Bjørg Mehli

Stilling: Assistent

Bjørg har en fantastisk humør, et strålende smil og en varme som barn og foreldre setter enormt pris på. For Bjørg er det viktigst med omsorg, og trygghet. Bjørg ser på det som et privilegium å kunne tilbringe dagene sine sammen med våre fantastiske barn, og vi ser på det som et privilegium å få være sammen med henne.

Shaheen Akhtar

Stilling: Assistent

Shaheen er ringevikar og har mange års erfaring med barn både som morsmålsasistent og som assistent i barnehage.

Andre ansatte

Ingvild Mortensen

Stilling: Pedagogisk leder

Ingvild er utdannet barnehagelærer og har videreutdanning innen veiledning. Barnehageåret 17/18 har Ingvild permisjon fra sin stilling

Monica Kristiansen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Monica har jobbet i Vardefjellet bhg siden oppstart i 2008. Hun er utdannet barne -og ungdomsarbeider. Barnehageåret 2017/2018 har Monica permisjon fra sin stilling.

Maria Niktitina

Stilling: Vikar

Maria møter alle barn med en åpenhet, interesse og varme. Hun er en meget kunnskapsrik dame som skaper et inkluderende fellesskap hvor barna får oppleve et stimulerende og trygt leke- og læringsmiljø.

Luminita Carlan

Stilling: Vikar

Lumi har et hjerte av gull og er elsket av barna i barnehagen vår. Hun har en fantastisk ro som vi alle setter stor pris på og for Lumi er alltid barnets beste i fokus.

Elisabeth Dalen

Stilling: Kjøkkenassistent

Elisabeth lager smakfull mat og bidrar til at alle våre barn får oppleve matglede og matkultur med hovedfokus på sunn, ernæringsrik og kortreist mat.