Ansatte

Barnehagens ledelse

Christine Haver Dokka

Stilling: Daglig leder
63 86 81 63
vardefjellet.bhg@norlandia.com

Christine er utdannet førskolelærer og har videreutdanning i digitale lære og hjelpemidler, spesial pedagogikk og ledelse. Christine brenner for kreativ og pedagogisk bruk med digitale verktøy og er kursholder innen dette fagfeltet.

Dovregubben

June Haugen

Stilling: Assistent

June er opptatt at lek og fysisk aktivitet, og synes det er spennende å være sammen med barna i aktiviteter der de får være i bevegelse, leke og oppleve sosial samhandling. Hun er selv en aktiv idrettskvinne som har vært med i NM i skyting.

Desiree Røsholt

Stilling: Pedagogisk leder
483 25 594
vardefjellet.dovregubben@norlandia.com

Desiree er utdannet barnehagelærer og jobber som pedagogisk leder på vår avdeling for 4 åringer. Leken legger grunnlaget for læring og utvikling, og sammen med barna skaper Desiree en barnehagehverdag fylt med magiske øyeblikk. Hun er en verdensmester til å bygge sandslott sammen med barna og skaper en hverdag med lek, latter og spenning sammen med barna våre.

Silje Kvale

Stilling: Fagarbeider

Silje er utdannet barne- og ungdomsarbeider og hun elsker natur og friluftsliv. Silje er en ekspert på å tenne bål og lage mat sammen med barna ute. Hun er kreativ, fantasifull og dyktig til nytenkning.

Pål B. Nicolaysen

Stilling: Fagarbeider

Pål er utdannet barne og ungdomsarbeider og har fokus på språk og språkutvikling i sitt arbeid. Pål legger til rette for at barna deltar i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og helhetlig språkutvikling. Med sin raushet og omsorg er han en god lekekamerat og samtalepartner. Pål kan mye om alt, og er så glad i jobben sin at han helst aldri skulle hatt ferie.

Førskolegruppen Nattergalen

Hanne Moland

Stilling: Pedagogisk leder
483 25 619
vardefjellet.nattergalen@norlandia.com

Hanne er utdannet barnehagelærer og jobber som pedagogisk leder på vår førskoleavdeling; Nattergalen. Hanne vil at alle barn skal se på seg selv som kreative, innovative og skapende individer. Hun er opptatt av at barnas kunnskapstørst og forskertrang skal styrkes og barna opplever at undring og forundring har en selvfølgelig plass i hverdagen.

Rita Dabregaite

Stilling: Assistent

Rita møter alle med åpenhet, varme og interesse og viser omsorg for hvert enkelt barn. Hun er kreativ og glad i formingsaktiviteter, spiller gjerne fotball eller undrer seg sammen med barna rundt små og store oppdagelser.

Rita Evensen

Stilling: Fagarbeider

Rita er utdannet fagarbeider og er en kreativ ildsjel som brenner for yrket sitt. Rita tar utgangspunkt i barnas engasjement og medvirkning slik at lek og læring er en meningsfull og morsom del av barnas hverdag i barnehagen.

Veronica Høieggen

Stilling: Pedagogisk leder

Veronica er opptatt av at i barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne. Hennes formidlingsevne er med på å skape magiske øyeblikk som gjør at barna opplever både spenning og glede ved høytlesning og fortellinger. Veronica er også verneombud i barnehagen.

Kvitebjørn

Anne Lill Tollefsen Johansen

Stilling: Pedagogisk leder

Anne Lill er utdannet barne- og ungdomsarbeider og er spesielt opptatt av å skape et variert språkmiljø der barna opplever glede og mestring. Hun er fantastisk flink til å skape magisk stemning i samlingsstund og hun er en kreativ eventyrforteller.

Bjørg Mehli

Stilling: Assistent

Bjørg har en fantastisk humør, et strålende smil og en varme som barn og foreldre setter enormt pris på. For Bjørg er det viktigst med omsorg, og trygghet. Bjørg ser på det som et privilegium å kunne tilbringe dagene sine sammen med våre fantastiske barn, og vi ser på det som et privilegium å få være sammen med henne. Bjørg jobber som vikar for Rita.

Kristin Bolle

Stilling: Pedagogisk leder
483 25 568
vardefjellet.kvitebjorn@norlandia.com

Kristin er utdannet barnehagelærer og jobber som pedagogisk leder på Kvitebjørn. Kristin tar utgangspunkt i øyeblikkets forutsetninger, barnets interesser og behov for å så forme sine egne pedagogiske planer. Kristin er opptatt av at barna skal få oppleve et mangfoldig og spennende læringsmiljø der leken er i fokus. Kristin studerer spesialpedagogikk og er dyktig på å se nye muligheter i hverdagen.

Marthe Skaug

Stilling: Assistent

Marthe har et hjerte av gull og er elsket av barna i barnehagen vår. Hun har en fantastisk ro som vi alle setter stor pris på og for Marthe er alltid barnets beste i fokus. Marthe er også opptatt av lek og fysisk aktivitet. Visste du at Marthe er en av landets beste badminton spillere?

Soria Moria

Ann Christin Aanerud

Stilling: Pedagogisk leder

Ann Christin er utdannet barne- og ungdomsarbeider og har i en årrekke jobbet som pedagogisk leder på dispensasjon fra utdanningskravet. Ann Christin er kreativ, engasjert og sørger for at alle barn får oppleve en barnehagehverdag som inneholder varierte opplevelser, erfaringer, utfordringer og mestringsopplevelser.

Kine Nicolaysen

Stilling: Fagarbeider

Kine er utdannet barne- og ungdomsarbeider og er en av våre fantastiske faste vikarer. Kine elsker musikk og dans, og hun sier ikke nei til å finne på morsomme sprell sammen med barna våre. Hører du latter, fengende rytmer og dans så er ikke Kine langt unna.

Laila Krusedokken Ahlgren

Stilling: Pedagogisk leder
483 25 589
vardefjellet.soriamoria@norlandia.com

Laila er utdannet barnehagelærer og jobber som pedagogisk leder. Laila gir barna varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel og skaper et rikt og mangfoldig språkmiljø hvor barna er aktive deltagere. Laila er fagleder for fagteam og har hovedansvar for vårt pedagogiske konsept Mat med Smak.

Lone Ingvaldsen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Lone er utdannet sykepleier og fagarbeider. Hun setter alltid barna først og tar deres innspill på alvor. Lone bidrar til at barna får felles erfaringer som grunnlag for lek og legger til rette for utvikling av nye og spennende leker.

Silje Jonsson

Stilling: Assistent

Silje er selve symbolet for sprudlende engasjement. Hun møter små og store med smil, latter og gjerne sang. Silje gleder seg over hverdagsmagi sammen med barna, og er i sitt ess når hun og barna undrer seg sammen over små og store oppdagelser.

Tommeliten

Charlotte W. Andersen

Stilling: Assistent

Charlotte er en av våre faste vikarer som alltid har barnets beste i fokus. Å møte barnets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse er viktige verdier som Charlotte gjenspeiler sammen med små og store barn.

Elena Radoslavova

Stilling: Pedagogisk leder

Elena har sin utdanning fra Bulgaria, og har mange års erfaring som førskolelærer i barnehage. Det er viktig for Elena at barna blir tatt på alvor i hverdagslivet; at de blir sett og hørt, og at deres meninger blir vektlagt. For at et barn skal kunne ta til seg ny kunnskap, utforske, undre seg og tenke kreativt, så er det en forutsetning at barnet opplever å være trygt og Elena jobber hver dag for at barna opplever omsorg og trygghet. Elena har videreutdanning fra Norge innen småbarnspedagogikk og barnehagepedagogikk.

Fozia Faruque

Stilling: Fagarbeider

Fozia er opptatt av å gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. Leken er en arena for barns utvikling og læring, og Fozia er en god lekekamerat som inspirerer og gir rom for ulike typer lek både ute og inne. Med sitt store smil og varme hjerte bidrar Fozia til at barna opplever glede, humor og engasjement i barnehagehverdagen.

Tonje Øyfoss Wiik

Stilling: Barnehagelærer

Tonje ble utdannet barnehagelærer og har fordypning i småbarnspedagogikk. Tonje er opptatt av helse, kosthold og bevegelse/trening. Hun har fokus på trygghet, omsorg og det gode samspillet mellom barn og voksne i barnehagen.

Tusseladden

Marita Dahl

Stilling: Pedagogisk leder
483 25 521
vardefjellet.tusseladden@norlandia.com

Marita er utdannet barnehagelærer og jobber som pedagogisk leder på en av våre tre småbarnsavdelinger. For Marita er vennskap og omsorg spesielt viktig, og hun sikrer at barna får gode muligheter til å utfolde og utvikle seg sammen med andre mennesker i trygge omgivelser.

Karoline Rognlien

Stilling: Barnehagelærer

Karoline er utdannet barnehagelærer og jobber som pedagogisk leder med fagansvar. Karoline er opptatt av at barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Hun har fokus på å legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap gjennom fysisk aktivitet hvor barna opplever lek, læring og mestring gjennom allsidige bevegelseserfaringer ute og inne.

Inez Qvistgaard Andersen

Stilling: Fagarbeider

Inez er utdannet barne- og ungdomsarbeider og helsesekretær, og har jobbet i Vardefjellet barnehage siden 2009. Hun sørger for at barna får varierte opplevelser og erfaringer gjennom barnehagehverdagen, og har alltid noen kreative ideer til aktiviteter på lur. Inez er glad i å være ute, og hun jobber for at barna skal oppleve mestring ut i fra egne forutsetninger.

Monica Kristiansen

Stilling: Fagarbeider

Monica er utdannet barne- og ungdomsarbeider, og er svært dyktig og kunnskapsrik i arbeidet med barna. Det er ingen tvil om at barnets beste alltid står i fokus hos Monica, og hun bygger fort gode relasjoner til barna gjennom sin omsorgsfulle væremåte.

Veslefrikk

Cathrine Bielig Klarholm Riiber

Stilling: Assistent

Cathrine er omsorgfull, kreativ og har blikk for barn. Hun møter sine medmennesker med anerkjennelse, respekt og et smil. Cathrine bidrar hver dag til at barna får en opplevelse av tilhørighet og å være verdifull.

Ingvild Mortensen

Stilling: Pedagogisk leder

Ingvild er utdannet barnehagelærer og har videreutdanning innen veiledning og coaching. Ingvild er omsorgsfull, raus, positiv og engasjert i sitt arbeid med å skape en barnehagehverdag som inneholder kunst, glede og kreativitet, i lek og læring. Ingvild legger til rette for barnas egen kulturskaping og bidrar til at alle barn opplever mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.

Iselin Jakobsen

Stilling: Pedagogisk leder

Iselin er utdannet barne- og ungdomsarbeider og jobber våren 2019 som pedagogisk leder med fagansvar. Iselin er en levende sangbok og en utømmelig kilde til barnesanger. Hun er meget musikalsk og elsker å utforske musikkens verden sammen med våre små.

Jorunn Stensmo

Stilling: Pedagogisk leder

Jorunn er utdannet sykepleier og har i flere år jobbet som støttepedagog her i barnehagen. Dette barnehageåret jobber Jorunn 60 % som pedagog med fagansvar, og de resteredne prosentene studerer hun til å bli barnehagelærer på OsloMet. Jorunn er godheten selv og har alltid barnets beste i fokus. Hun brenner for barns medvirkning og utforskertrang og gleder seg sammen med barna i løpet av små og store øyeblikk.

Shaheen Akhtar

Stilling: Assistent

Shaheen er en av våre faste vikarer og har mange års erfaring med barn både som morsmålsasistent og som assistent i barnehage. Shaheen har et hjerte av gull og en trygg og rolig havn for våre små barn. Shaheen er omsorgsfull, empatisk og fantastisk flink til å lage mat.

Andre ansatte

Nasrin Alfaili

Stilling: Vikar

Nasrin er en av våre fantastiske faste vikarer og liker godt å være sammen med barn i alle aldre. Hun er omsorgsfull, en flink tårnbygger, en god lekekamerat og en ivrig fotballspiller. I 2019 er Nasrin i foreldrepermisjon.

Elisabeth Dalen

Stilling: Kjøkkenassistent

Elisabeth lager smakfull mat og bidrar til at alle våre barn får oppleve matglede og matkultur med hovedfokus på sunn, ernæringsrik og kortreist mat.