FORUT

Takk for enorm oppslutning på vår kunstutstilling 24. oktober!

Vi takker så mye til dere alle som deltok på kunstutstillingen vår på FN- dagen 24. oktober. Det er stort for barna å se at deres kunst blir verdsatt på denne måten og at så mange kommer for å se på den.

Gjennom salg av kunst og FORUT- produkter ble det samlet inn kr. 14 699,- til FORUT. dette er et et fantastisk resultat og vi er glade for at barnehagen kan sende dette bidraget, som går til barna i Malawi.