Brukerundersøkelse

Vi minner om brukerundersøkelsen

Brukerundersøkelsen er åpen i perioden 7-17. februar. Vi oppfordrer alle foresatte til å svare på denne. Med svar fra alle, har vi de beste forutsetninger for vårt videre forbedringsarbeid.