2015 er FRILUFTSLIVETS år

2015 er Friluftslivets år (FÅ15), og det markerer vi med å ha Kick-off 13. januar, samtidig med mange andre, landet rundt.

Vi setter opp lavvoen og bålpanna, lager natursti og baser i snøen som endelig har kommet. For mer info, se her:

Informasjon om Kick-off FRILUFSTLIVETS ÅR

 

Det vil komme mer informasjon om aktiviteter gjennom året i Årsplanen som er klar innen utgangen av januar.

 

Vennlig hilsen

Hilde Halvorsen

på vegne av personalet i barnehagen