Garanti for digital dokumentasjon

Etter brukerundersøkelsen i fjor, har vi jobbet med området "Informasjon barnehage - hjem"

Vi ønsker  en aktiv bruk av hjemmesiden vår, der alle foreldre har eget brukernavn og passord til sitt barns avdeling. Her er det muligheter for å legge ut bl a ukeplaner og informasjon på "tavla" i form av bilder, tekst og film.

Vi forstår at vi må være gode på å bruke denne kanalen hvis vi skal få foreldre interessert i å logge seg inn. Derfor har vi laget det vi kaller en GARANTI FOR DIGITAL DOKUMENTASJON I VARDEFJELLET.

Garantien er en del av det som etterhvert skal bli en egen forventningsplakat for informasjon mellom barnehage og hjem. Denne startet vi med gjennom gruppearbeid (etter brukerundersøkelsen) på foreldremøtet i april, og er nå til gjennomarbeiding før den legges fram i SU nå i oktober.

En spennende prosess med stor grad av foreldremedvirkning. Informasjon er viktig - til beste for barna.

 

Hilde Halvorsen

Daglig leder