Pappaer og andre helter

Som et ledd i det å være en helsefremmende barnehage, skal vi for andre året på rad, markere Verdensdagen for psykisk helse.

Verdensdagen er en internasjonal FN dag og årets tema er "Se hverandre - kast maska".

Mottoet er åpenhet og ærlighet. Det er OK å ha noen riper i lakken.

Vi skal ha fokus på pappaene og andre viktige mannspersoner i barnas liv fram mot den 10. oktober.

Se her!

 

Hilsen Hilde,

Daglig leder