Vi har fått egen Facebookside!

Søk oss opp på Facebook og følg med på hva som skjer!

På Facebooksiden vil vi legge ut bilder som viser glimt fra innholdet i barnehagehverdagen.

Eksempelvis fra markering av Samefolkets dag den 5. februar:

 

Følg oss da vel!

 

 

Vennlig Hilsen

Hilde Halvorsen

Daglig leder