Om Norlandia Vardefjellet barnehage

Vardefjellet barnehage er en 7 avdelings barnehage, som ligger på Vardefjellet (på Frogner) i Sørum kommune. Vi har flott beliggenhet med nærhet til flotte skogområder, turstier og salamanderdam som vi aktivt benytter til turer og aktiviteter.

Vårt overordnede fokus for 2019 er barns medvirkning, vennskap og kjærlig omsorg.

Samspillet med andre mennesker er avgjørende for barns utvikling og læring. Samspill foregår i omsorgssituasjoner, lek og læringssituasjoner - med andre ord i alle situasjoner i løpet av en barnehagehverdag. I barnehagen vår får barna gode muligheter til å utfolde og utvikle seg sammen med andre mennesker i trygge omgivelser. Vi følger tett opp alle grupper for å sikre at alle har venner og vi jobber kontinuerlig for å motvirke mobbing. Vi er en helsefremmende barnehage med fokus på fysisk og psykisk helse, og dette legger vi til rette for ute og inne.

Barnehagen er arkitekttegnet og vi har flotte og funksjonelle lokaler som innbyr til lek og læring. Både ved utforming av bygg og ved valg av innredning, er barnas behov i fokus. Vi er opptatt av at barna mestrer dagligdagse aktiviteter, slik som lek, påkledning, forming, måltid m.m. Derfor er alle hyller i barnehagen lave og utstyr er plassert i nåhøyde for barna.

Barnehagens uteområde er variert og byr på utfordringer for alle aldersgruppene. Vi har kupert terreng og er så heldige å ha vår egen lille skog innenfor gjerdet. Også utenfor gjerdet har barna store muligheter for utfoldelse. Vi legger stor vekt på å gi barna varierte friluftsopplevelser, og setter gjerne opp lavvoen på gressplenen utenfor gjerdet. Vi er mye ute på turer i skogen og legger til rette for ulike aktiviteter ute, med for eksempel natursti.                                                                                         

      

Andre områder vi vektlegger spesielt er fysisk aktivitet - inne har vi et stort aktivitetsrom som er godt utrustet. Vi er opptatt av barnas medvirkningsmuligheter, og jobber derfor i små og større prosjekter over tid, basert på deres interesser og innspill.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreativ bruk av digitale verktøy

Vi er stolte av å være en foregangsbarnehage innen digital pedagogikk. Barnehagen har vært pilotbarnehage for Norlandias DigiP prosjekt; kreativ bruk av digitale verktøy hvor Ipad og tilhørende app'er brukes. dette en integrert del av vårt arbeid, både pedagogisk og krativt sammen med barna og som dokumentasjon for barn, foreldre og personal.

   

Go Green - bærekraft og undring

Barna våre får kunnskap og erfaringer slik at de bidrar til et miljøvennelig samfunn. Vi reduserer matsvinn og minskerbruk av plast. Vi kildesorterer og oppfordrer til gjenbruk. Vi tenker globalt og handler lokalt. Vi utforsker gjenbruk, kunst, design og redesign for å utvikle vårt pedagogiske lekemiljø. Sammen skaper vi nye bærekraftige handlingsmønstre som er viktige for vår fremtid. 

  

Mat med Smak 

Hos oss får barna servert alle måltider og vi tilbyr et variert kosthold. Vi følger nasjonale retningslinjer for mat og måltider i barnehagen og vi har egen kjøkkeassistent som serverer lunsj 3 dager i uken. Måltidene er en viktig pedagogisk arena hvor samspill, språl og mestring er i fokus. Vi har egen kjøkkenhage hvor barna dyrker og høster fra eget drivhus. 


  

 Felles arrangementer

Vi vektlegger vi å gi barna positive opplevelser ved våre fellesarrangement og tradisjoner. Av disse kan nevnes karneval, CARE-uke, regnbuekonsert, kunstutstilling hvor inntektene går til Sykehusklovnene, høstfest, lucia og nissefest. Til flere av arrangementene er også barnas foresatte invitert til å være med.

Vi har et aktivt FAU (foreldrenes arbeidsutvalg) i barnehagen. De arrangerer sosiale aktiviteter for barn og foreldre, slik som ski- og akedag, sommerfest og 17. maitog.

Fremtiden trenger verdensborgere som er empatiske, kreative, undrende og utforskende - og sammen skal vi skape en hverdag som inneholder alt dette. En dag i Vardefjellet barnehage skal preges av glede, humor, trivsel, utvikling og læring.

Christine Haver Dokka

Daglig leder

 

Planleggingsdager 2019:

2 januar, 31 mai, 16 august, 27 september, 1 november og 2 januar 2020.