Om Norlandia Vardefjellet barnehage

Vardefjellet barnehage er en 7 avdelings barnehage, som ligger på Vardefjellet (på Frogner) i Sørum kommune. Vi har flott beliggenhet med nærhet til flotte skogområder, turstier og salamanderdam som vi aktivt benytter til turer og aktiviteter.

Vårt overordnede fokus for 2018 er vennskap og kjærlig omsorg.

Samspillet med andre mennesker er avgjørende for barns utvikling og læring. Samspill foregår i omsorgssituasjoner, lek og læringssituasjoner - med andre ord i alle situasjoner i løpet av en barnehagehverdag. I barnehagen vår får barna gode muligheter til å utfolde og utvikle seg sammen med andre mennesker i trygge omgivelser. Vi følger tett opp alle grupper for å sikre at alle har venner og vi jobber kontinuerlig for å motvirke mobbing. Vi er en helsefremmende barnehage med fokus på fysisk og psykisk helse, og dette legger vi til rette for ute og inne.

Barnehagen er arkitekttegnet og vi har flotte og funksjonelle lokaler. Både ved utforming av bygg og ved valg av innredning, er det barnas behov som har stått i fokus. Vi er opptatt av at barna selv skal få mulighet til å mestre dagligdagse aktiviteter, slik som lek, påkledning, forming, måltid m.m. Derfor er alle hyller i barnehgen lave og utstyr er plassert i nåhøyde for barna.

Barnehagens uteområde er variert og byr på utfordringer for alle aldersgruppene. Vi har kupert terreng og er så heldige å ha vår egen lille skog innenfor gjerdet. Også utenfor gjerdet har barna store muligheter for utfoldelse. Vi legger stor vekt på å gi barna varierte friluftsopplevelser, og setter gjerne opp lavvoen på gressplenen utenfor gjerdet. Vi er mye ute på turer i skogen og legger til rette for ulike aktiviteter ute, med for eksempel natursti.                                                                                         

                                        

Andre områder vi vektlegger spesielt er fysisk aktivitet - inne har vi et godt utrustet rom for sansemotorikkk - og sosial kompetanse hvor vi bruker et vennemateriell med figurene Kanin og Pinnsvin. Vi er opptatt av barnas medvirkningsmulighet, og jobber derfor i små og større prosjekter over tid, basert på deres interesser og innspill.

Kreativ bruk av digitale verktøy

Vi er stolte av å være en foregangsbarnehage innen digital pedagogikk. Barnehagen har vært pilotbarnehage for Norlandias DigiP prosjekt; kreativ bruk av digitale verktøy hvor Ipad og tilhørende app'er brukes. dette en integrert del av vårt arbeid, både pedagogisk og krativt sammen med barna og som dokumentasjon for barn, foreldre og personal.

I tillegg vektlegger vi å gi barna positive opplevelser ved våre fellesarrangement og tradisjoner. Av disse kan nevnes karneval, CARE-uke, regnbuekonsert, kunstutstilling hvor inntektene går til FORUT, høstfest, lucia og nissefest. Til flere av arrangementene er også barnas foresatte invitert til å være med.

 Vi har et aktivt FAU (foreldrenes arbeidsutvalg) i barnehagen. De arrangerer sosiale aktiviteter for barn og foreldre, slik som ski- og akedag, sommerfest og 17. maitog.

Fremtiden trenger verdensborgere som er empatiskem krative, undrende og utforskende - og sammen skal vi skape en hverdag som inneholder alt dette. En dag i Vardefjellet barnehage skal preges av glede, humor, trivsel, utvikling og læring.

Christine Haver Dokka

Daglig leder

 

Planleggingsdager 2018:

2. januar, 11.mai, 13.august, 14.september, 2.november og 2.januar 2019.