Våre avdelinger

Vi har 6 avdelinger i Vardefjellet barnehage

  • Førskolefløy (5-6 år)
  • Kvitebjørn (3-4 år)
  • Soria Moria (3-4 år)
  • Veslefrikk (0-3 år)
  • Tommeliten (0-3 år)
  • Tusseladden (0-3 år)