Våre avdelinger

Vi har 7 avdelinger i Vardefjellet barnehage

  • Førskoleavdelingen Nattergalen (5-6 år)
  • Dovregubben (4 år)
  • Kvitebjørn (2-3 år)
  • Soria Moria (2-3 år)
  • Veslefrikk (0-3 år)
  • Tommeliten (0-3 år)
  • Tusseladden (0-3 år)