Dette er barnehagen vår

Om barnehagen

Kort fortalt

Norlandia Vardefjellet er en Kulturbarnehage i Lillestrøm kommune, med 38 ansatte og 101 plasser fordelt på 7 avdelinger.


Kvitebjørn

1-3 år

Tusseladden

1-3 år

Tommeliten

1-3 år

Veslefrikk

1-3 år

Soria Moria

2-3 år

Dovregubben

4-5 år

Askeladden

5-6 år

Hvorfor velge Norlandia Vardefjellet?

Vi som jobber her i barnehagen er omsorgsfulle og nærværende medarbeidere, og det er høy pedagogisk kvalitet i alle ledd. Vi jobber i prosess sammen med barna, og vektlegger prosjekter som tar utgangspunkt i barnas interesse og medvirkning.

Vi har faste rutiner, turer og samlingsstunder som alle andre, men vi har alltid rom for spennende og spontane aktiviteter og turer. Det er barnas barnehagehverdag, og vi følger barnas innspill og utarbeider våre pedagogiske planer i henhold til dette.

Vi har lyse, flotte og funksjonelle lokaler som innbyr til kreativitet, lek og læring, og i vår egne snekkerbod blir kreativiteten virkelig satt i sving. Her får barna prøve seg som små håndverkere, utforske materialer og skape egne mesterverk.

Bevegelsesglede og fysisk aktivitet er viktig for oss, og inne har vi et fullt utstyrt aktivitetsrom til barnas disposisjon. 

Noe av det vi liker best

  • Kulturbarnehage med fokus på kunst, kultur, estetikk og opplevelser med ulike kulturelle impulser.
  • Vi har vår egen snekkerbod hvor barna får prøve seg som små håndverkere, utforske materialer og skape egne mesterverk.
  • Stort uteområde med kupert terreng med egen skog, perfekt for mestring og motorisk utvikling.
  • Svømmeopplæring for skolestarterne
  • Et fullt utstyrt aktivitetsrom inne for fysisk aktivitet og bevegelsesglede.
  • Egen kjøkkenhage hvor barna er med i hele prosessen fra jord til bord.
  • Vi er en fullkostbarnehage, med egen matansvarlig der alle måltider tilberedes i barnehagen.
  • Vi tilbyr parkdressavtale

Kulturbarnehage

I Norlandia Vardefjellet setter vi kultur i fokus. Her gir vi barna rom til å utvikle sin kreativitet, skaperevne, oppfinnsomhet og idérikdom. Vi oppmuntrer dem til å tegne, male, lytte til musikk og uttrykke sine tanker og følelser på måter som fremmer individuell utvikling og gir dem en sterk tilknytning til sin egen kreativitet.Dette er barnehagen vår

Pedagogikk og tilnærming